Samotný výber interiérových dverí je veľmi dôležitý.
Prvé čo nás napadne pri kúpe dverí je väčšinou samotný vzhľad a celkový dizajn ako asi budú vyzerať. Napadá nás veľa rôznych kombinácií ako si ich zladíme ku podlahe, alebo k nábytku, či už k stene.

Keď sa rozhodneme a vieme ako majú vyzerať, začneme hľadať firmy, u ktorých sa interiérové dvere dajú samozrejme aj kúpiť. Treba si ale uvedomiť, že samotný dizajn pri kúpe dverí nestačí. Nato, aby sme dvere správne kúpili, musíme vedieť aj technické parametre každého krídla jednotlivo. Okrem toho že je potrebné vedieť presný model krídla, jeho šírku, farbu, zámok, normu a poprípade aj typ skla, musíme vždy určiť aj stranu dverí.

Pýtate sa ako sa správne určuje strana dverí? Nie všetci to samozrejme vedia.
Ak Vás zaujíma ako sa to dá zistiť, v pokračovaní tohoto článku Vám radi poskytneme informácie ako správne a jednoducho sa určujú strany dverí.

Určovanie strany pre jednokrídlové dvere:

 1. Určíme si, či sa dvere budú otvárať do vnútra miestnosti, alebo do vonkajšej strany miestnosti.
 2. Ak dvere budeme otvárať do vnútra miestnosti, vtom prípade sa postavíme dnu do danej miestnosti. Postavíme sa tak, aby sme mali čelom k sebe pánty (závesy). Ak sú pánty po pravej strane - vtedy sú dvere PRAVÉ. Ak sú pánty po ľavej strane - vtedy sú dvere ĽAVÉ. Taktiež ich vždy musíme otvárať k sebe.
 3. Ak dvere budeme otvárať do vonka - smerom von z miestnosti, musíme sa postaviť z vonkajšej strany miestnosti. V tomto prípade sa tiež postavíme tak, aby sme mali čelom k sebe pánty (závesy). Ak sú pánty po pravej strane - vtedy sú dvere PRAVÉ. Ak sú pánty po ľavej strane - vtedy sú dvere ĽAVÉ. Taktiež ich vždy musíme otvárať k sebe.

Určovanie strany pre dvojkrídlové dvere:

 1. Určíme si, či sa dvere budú otvárať do vnútra miestnosti, alebo do vonkajšej strany miestnosti.
 2. Určíme si, ktoré krídlo bude "otváravé" a ktoré bude "fixné".
 3. Postavíme sa k dverám z tej strany, z ktorej budeme mať čelom k sebe pánty.
 4. Ak bude mať "otváravé" krídlo po pravej strane pánty, strana bude PRAVÁ. V tom prípade "fixné" krídlo bude mať pánty po ľavej strane, takže strana bude ĽAVÁ.
 5. Ak bude mať "otváravé" krídlo po ľavej strane pánty, strana bude ĽAVÁ. V tom prípade "fixné" krídlo bude mať pánty po pravej strane, takže strana bude PRAVÁ.

Určovanie strany pre jednokrídlové dvere - posuvné:

 1. Pred dvere sa musíme postaviť tak, aby sme mali pred sebou koľajku, na ktorej sa dvere budú posúvať.
 2. Ak sa posuvné dvere budú odsúvať (otvárať) do pravej strany, posuvné dvere budú PRAVÉ.
 3. Ak sa posuvné dvere budú odsúvať (otvárať) do ľavej strany, posuvné dvere budú ĽAVÉ.

Určovanie strany pre dvojkrídlové dvere - posuvné:

 1. Pred dvere sa musíme postaviť tak, aby sme mali pred sebou koľajku, na ktorej sa dvere budú posúvať.
 2. Pri dvojkrídlových posuvných dverách sa strany určujú jednoducho, nakoľko oba krídla od seba odsúvame do strán, takže to ktoré odsúvame do pravej strany je PRAVÉ a to ktoré odsúvame do ľavej strany je ĽAVÉ.

Ako príklad Vám uvádzame aj obrázky pre lepšie pochopenie: