OSB dosky Počet produktov v kategórii: 24

OSB dosky sú trojvrstvové dosky, vyrobené z plošne orientovaných drevených triesok, ktoré sa spájajú za pomoci parafínu a živice pod obrovským tlakom, pri vysokej teplote.

OSB dosky patria medzi moderné konštrukčné materiály. Ich široké využitie pozorovať hlavne v stavebníctve, stolárstve ale aj pri domácom majstrovaní. 

Mnohostranné využitie pr...

OSB dosky sú trojvrstvové dosky, vyrobené z plošne orientovaných drevených triesok, ktoré sa spájajú za pomoci parafínu a živice pod obrovským tlakom, pri vysokej teplote.

OSB dosky patria medzi moderné konštrukčné materiály. Ich široké využitie pozorovať hlavne v stavebníctve, stolárstve ale aj pri domácom majstrovaní. 

Mnohostranné využitie pripisujeme výborným technickým parametrom OSB dosiek. Sú pevné, zároveň aj pružné, odolávajú prehybom a ľahko sa opracovávajú. Na prychitávanie stačia samorezné skrutky alebo klince. Môžte na ne nanášat bežné stavebné lepidlá, prípadne lepiť izolácie.

OSB3 dosky sú navyše impregnované proti vlhkosti čím sa rozširuje ich využitie aj vo vlhkých priestoroch.

Použitie:

 • podlahy, stropy, steny, podbitky
 • šalovanie, debnenie, nábytky
 • stavba nízkoenergetických a pasívnych domov
 • garáže, búdy, rôzne opláštenia drevených konštrukcií

Delenie OSB dosiek podľa hrúbky a hrany:

 • rovná hrana: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm
 • perodrážka: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm

Dostupné rozmery:

 • rovná hrana: 2500 x 1250 mm
 • perodrážka: 2500 x 675 mm, 2500 x 625 mm
Čítať viac
 • OSB3 dosky s rovnou hranou

  OSB3 dosky s rovnou hranou majú všetky štyri hrany (na všetkých štyroch stranách) rovnaké rovné zakončenie. Pri montáži sa ukladajú jednotlivé kusy vedľa seba na tesno alebo s dilatačnou medzerou.

  Dostupné hrúbky: 8mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm

  Dostupné šírky: 2500 x 1250 mm

 • OSB3 dosky s perodrážkou

  OSB dosky s perodrážkou majú hrany so systémom spoja pero - drážka, t.j. jedna dlhá strana (hrana) je zakončená perom, druhá dlhá strana (hrana) je zakončená drážkou, jedna krátka strana (hrana) je zakončená perom a druhá krátka strana (hrana) je zakončená drážkou. Pri montáži sa ukladajú jednotlivé kusy jeden do druhého, pero do drážky alebo naopak. Dosky do seba dokonale zapadajú a je možné robiť "jednoliatu" súvislú vrstvu, bez medzier.

  Dostupné hrúbky: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm

  Dostupné rozmery: 2500 x 625 mm, 2500 x 675 mm

 • OSB3 dosky Egger

  OSB3 dosky EGGER s označením EUROSTRAND OSB 3 E0 sú trojvrstvové plošne lisované dosky lepené z orientovo sypaných triesok, podľa normy DIN EN 300. Pri lepení sa nepoužíva škodlivý formaldehyd! Veľmi vysoký stupeň orientácie triesok v smere vlákien krycích vrstiev zaručujú najlepšie technické parametre a veľmi dobrú tvarovú stálosť.

  Použité suroviny:

  • odkôrnené ihličnaté drevo z ekologicky obhospodárovaných domácich lesov
  • emulzia z parafínového vosku
  • PU živica
  • voda
  Mnohostranné využitie:
  • v drevostavbách ako nosné a vystužujúce opláštenie pre drevené rámové konštrukcie 
  • v interiéroch k renovácii podláh, výstavbu konštrukcií a regálov a na dekoratívne účely 
  • pre priemyselné využitie ako sú obaly a betónovacie debnenia 

  Certifikáty:

  • CE-certifikácie, WKI Braunschweig
  • Certifikácia F30/F60 pre nosné stenové konštrukcie uzavierajúce priestor
  • Produktová deklarácia vplyvu na životné prostredie (EPD) vrátane ekobilancie podľa ISO 14040, InstitutfürBauenundUmwelt e.V.
  • Certifikácia FSC Controlled Wood (CW)
  • Certifikácia o skúške stenovej konštrukcie odolávajúcej nárazu lopty
  • Certifikácia o skúške zdravotnej nezávadnosti pre potraviny
  • Certifikácia ISO 9001

    

  Stavebno fyzikálne výpočtové hodnoty podľa EN 300:2006

  Vlastnosť

  Norma

  Jednotka

  EUROSTRAND®  OSB

   

   

  OSB2

  OSB3 E0

  Hustota

  EN 323

  kg/m³

  ≥ 580

  ≥ 600

  μ-hodnota

  DINV 20000-1

  200

  200/300

  Tepelná vodivosť λR

  EN 13986

  W/(mK)

  0,13

  0,13

  Špecifická tepelná kapacita c

  DIN 4108-4

  J/(kgK)

  2.100

  2.100

  Chovanie pri požiari

  EN 13986

  E, D-s1, d0

  (≥ 9mm) D-s2, d0

  24 hodinová hrúbková bobtnavosť

  EN 317

  %

  20

  15

  Zmena dĺžky pri 1% zmene vlhkosti materiálu

  EN 318

  %/%

  0,04

  0,03

  Emisie formaldehydu

  EN 717-1

  ppm

  0,1

  <0,03

    

  Charakteristické parametre pevnosti a tuhosti podľa EN 300:2006

  Charakteristické výpočtové hodnoty pre statické dimenzovanie boli prevzaté z EN 12369-1

   

  Hrúbka (mm)

  Hodnoty pevnosti (N/mm²)

   

  Ohyb

   

  Ťah

   

  Tlak

  Šmyk priečne k rovine dosky

  Šmyk k rovine dosky

   

  tnom

  fm

  ft

  fc

  fv

  fr

  0°¹)

  90°²)

  90°

  90°

  8–10

  18,0

  9,0

  9,9

  7,2

  15,9

  12,9

  6,8

  1,0

  >10<18

  16,4

  8,2

  9,4

  7,0

  15,4

  12,7

  6,8

  1,0

  18–25

  14,8

  7,4

  9,0

  6,8

  14,8

  12,4

  6,8

  1,0

   

  Hrúbka (mm)

  Hodnoty tuhosti (N/mm²)

   

  Ohyb

   

  Ťah

   

  Tlak

  Šmyk priečne k rovine dosky

  Šmyk k rovine dosky

   

  tnom

  Em

  Et

  Ec

  Gv

  Gr

  90°

  90°

  90°

  8–10

  4.930

  1.980

  3.800

  3.000

  3.800

  3.000

  1.080

  50

  >10<18

  4.930

  1.980

  3.800

  3.000

  3.800

  3.000

  1.080

  50

  18–25

  4.930

  1.980

  3.800

  3.000

  3.800

  3.000

  1.080

  50

   

 • OSB3 dosky Kronopol

  OSB3 dosky KRONOPOL sú trojvrstvové dosky, ktoré sa skladajú z obdĺžnikových plochých triesok, ktoré sa pri vysokej teplote a tlaku s pomocou syntetickej živice zhutňujú valcovaním.

  Obsahujú viac ako 90% dreva. Sú vyrobené zo starostlivo vybraných stromov borovíc. Toto drevo je olúpané a nakrájané na ploché triesky s rozmermi: dĺžka - 100 až 120 mm, hrúbka - 0,6 mm, šírka - rôzna. Triesky sú spájané postrekom špeciálneho lepiaceho systému. Spolu s parafínovou emulziou dosahujú dosky vysokú odolnosť proti pôsobeniu poveternostných podmienok.

  OSB3 dosky majú stabilný tvar, dobrú zvukovú izoláciu, ľahkú opracovateľnosť a spracovateľnosť. Sú bez nerovností, trhlín  a iných vnútorných chýb a oba povrchy majú rovnakú kvalitu. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči ohybu a vysokou tuhosťou, čo je obzvlášť dôležité pri kostrových konštrukciách.

  Kronopol vyrába OSB3 dosky so zníženým obsahom formaldehydu. Obsah formaldehydu je menší ako 1 mg na 100 g sušiny. Prípustná norma triedy E1 je až 8mg na 100 g sušiny.

  Štruktúra Kronopol OSB3 dosiek je ideálna pre:

  • rákosové strechy
  • podlahy, stropy, I - nosníky
  • tradičné debnenie
  • konštrukcie schodísk, plošín, lávky
  • uzatváranie stavebných otvorov
  • konštrukcia prepravných debien
  • konštrukcie regálov a políc
  • predajné pulty, stolové dosky, parapety ...

  Kronopol kladie na každý výrobok veľmi vysoké štandardy, aby splnili očakávania svojich zákazníkov. V každom štádiu výroby podlieha výrobok prísnym kvalitatívnym postupom, ktoré zahŕňajú:

  • tvar triesky a vlhkosť po sušení
  • teplota a tlak lisovania
  • hustota, bobtnanie
  • pevnosť v ťahu
  • vlhkosť
  • hrúbka
  • vzhľad okrajov

  Vyrábané dosky sú neustále testované na základe konkrétnych metód pre kontrolu a skúšobné normy.

    

  Technické parametre podľa EN 300: 2000

  Mechanické vlastnosti

  Vlastnosti

  Metóda skúšania

  Merná jednotka

  Požiadavky - hrúbka rozsah

  6-10

  > 10 a <18

  18-25

  Ohyb index pevnosti - os

  EN 310

  N / mm 2

  22

  20

  18

  Pevnosť v ťahu index - bočná os

  EN 310

  N / mm 2

  11

  10

  9

  Modul pružnosti - os

  EN 310

  N / mm 2

  3500

  3500

  3500

  Modul pružnosti - bočná os

  EN 310

  N / mm 2

  1400

  1400

  1400

  Pevnosť v ťahu kolmo k rovine

  EN 319

  N / mm 2

  0.34

  0.32

  0.30

  Hrúbka opuchu - po 24 hod.

  EN 317

  %

  15

  15

  15

    

  Požiadavky na odolnosť proti vlhkosti

  Vlastnosti

  Metóda skúšania

  Merná jednotka

  Požiadavky - hrúbka rozsah

   

  6-10

  > 10 a <18

  18-25

  Pevnosť v ohybe po cyklickom teste - pozdĺžne

  EN 321 + EN 310 8)

  N / mm 2

  9

  8

  7

  Pevnosť v ťahu kolmo k rovine cyklického testu

  EN 321 EN 319

  N / mm 2

  0.18

  0,15

  0.13

    

  Tepelná vodivosť 

  Objemová hmotnosť Ρ kg / m 3

  Tepelná vodivosť λ W (m-K)

  Norma

  650

  0.13

  EN 12664

    

  Reakcia na oheň

  Norma EN výrobku

  Minimálna hmotnosť kg / m 3

  Minimálna hrúbka mm

  Trieda s výnimkou priestorov

  Trieda podlahy

  Norma

  EN 300

  600

  9

  D-s2, d0

  D FL - s1

  EN-13501-1

Zobrazené 1 - 24 s 24 produktov