Odborná montáž

Spoločnosť MôjDom štúdio, s.r.o. nevykonáva montážne práce, ani ich nezabezpečuje alebo nesprostredkuje.

Pokiaľ disponujete potrebnými schopnosťami a budete postupovať v súlade s návodom na montáž/inštaláciu od výrobcu, môžete montáž zakúpeného tovaru realizovať sami alebo vyhľadajte školeného montážnika.

V prípade potreby môžete osloviť nižšie uvedených montážnikov, ktorí realizujú montážne práce na svoju vlastnú zodpovednosť.

Odporúčame Vám sa skontaktovať s montážnikom v dostatočnom predstihu pred predpokladaným termínom dodania tovaru na Vašu adresu, aby Ste sa vyhli prípadnému čakaniu na termín dohodnutie si vyhovujúceho termínu montáže.

Taktiež Vám výrazne odporúčame sa s montážnikom dohodnúť na približnej výške ceny montáže predom. V cene tovaru nie je zahrnutá cena za montáž.

Zobraziť kontakty na montážnikov

Galéria realizácií